Equips Industrials

welding machine

màquina de soldar

frequency converter

convertidor de freqüència

power supply

Font d'alimentació

network switch

commutador de xarxa

network base station

estació base de xarxa

case heat dissipation

dissipació de calor del cas

Virtual money miner

Miner de diners virtual

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner