Equips d'oficina

Computer case power supply1

Font d'alimentació de la caixa de l'ordinador

notebook fan

ventilador de portàtils

security equipment

equips de seguretat

Office Equipments

impressores

oscilloscopes

oscil·loscopis

/office-equipments/

instruments de prova

photocopiers

fotocopiadores

shredders

trituradores